De Werkgroep Historie Leunen is onderdeel van de Dorpsraad Leunen. De doelstelling van deze dorpsraad is het behartigen van het algemeen welzijn van de inwoners van Leunen in de ruimste zin van het woord.


Het logo is in 1999 door Jos Fleurkens ontwikkeld en heeft de volgende elementen in zich:

      Het logo stelt een vergadertafel voor, met alle leden er omheen. Het te bespreken onderwerp ligt in het midden. De leden van de dorpsraad bekijken de zaak van alle kanten.
   
  De driehoeken er omheen hebben een in- en uitgaande beweging. Ze symboliseren  verschillende zaken die een dorpsraad te behartigen heeft en de deelnemende partijen binnen het dorp.
    
  Het totaal heeft een open karakter, waarmee aangegeven wordt dat alle besluiten in de openbaarheid genomen worden.


Indien u meer over de Dorpsraad van Leunen wilt lezen, klik dan op onderstaande afbeelding.

 

Werkgroep Historie Leunen 2012 - 2019

Alle rechten voorbehouden