Leunen is een hechte gemeenschap, met een geschiedenis die terug gaat tot omstreeks 1400. Leunen wordt in 1433 voor het eerst in de oude boeken genoemd. Er werd een aanvraag ingediend om een kapel te bouwen.

Volgens deskundigen is Leunen afkomstig van het woord "Loenen", wat "een mooie stille plaats aan het water" betekent. In de loop der eeuwen is dit verbasterd tot "Luenen" en is uiteindelijk Leunen geworden. Het water is in de loop van de eeuwen weggestroomd, de plaats Leunen is gebleven. Ook de straatnamen hebben in Leunen hun herkomst en ontlenen deze aan betekenis van buurtschappen en boerderijen, of in enkele gevallen aan markante personen of heiligen.

Geboeid door de historie en gedreven door de nieuwsgierigheid, werd in het najaar van 2006 de Werkgroep Historie Leunen opgericht. De werkgroep is onderdeel van de Dorpsraad Leunen en bestaat uit enthousiaste vrijwilligers. De werkgroep heeft zich ook aangesloten bij het Historisch Platform Venray.

Het Historisch Platform Venray, kortweg het HPV, is een samenwerkingsverband van organisaties, op het terrein van streekgeschiedenis, de volkscultuur en de cultuurhistorie binnen de gemeente Venray.

Om zoveel mogelijk over de historie van Leunen in beeld te krijgen, zijn we op zoek naar oude foto's, films en geluidsbestanden. Hoe u hierbij kunt helpen, leest u op onze pagina HELPEN.
 

 

Werkgroep Historie Leunen 2012 - 2019

Alle rechten voorbehouden